BNeues-Baum-Logo_2015 Home

Flower Power

Schaugewächshaus

Studentenarbeit an der Uni Stuttgart Lehrstuhl für Baukonstruktion, Professor Behling, Sommersemester 2003, Betreuer: Hans-Georg Baum.

Studenten: Enkhtaivan Baljinnyam, Petar Bejic, Karolin Do, Christiane Reuther, Hee Jun Sim